Vår historia


Under sitt första besök i Vadstena blev syster Aina Maria påtagligt berörd av den frid och Guds Närvaro som råder i denna lilla stad. En upplevelse av kallelse infann sig som inte ville ge med sig. Efter bön och samtal med sin andliga vägledare påbörjades kallesevägen. Omsider blev hon tillfrågad att skriva ned sin vision av kallelsen och en regel för det klosterliknande liv mitt i världen som Herren lagt på
hennes hjärta.

Kallelsevägen blev en vandring i längtan och tro efter det som hon erfor som ett personligt tilltal från Herren. Den heliga Birgittas eget levda kallelseliv, så som hon levde det efter att hon blivit änka lyste fram med en lockande, pockande intensitet. Birgittas otroliga mod och hängivna kärlek till Herren berörde på djupet. Efter flera års studium av hur Birgitta själv levde sin kallelse framträdde en bild av hennes spiritualitet som faktiskt skilljer sig ganska markant från den spiritualitet eller regel som hennes blivande nunnor skulle leva efter. Nog behövs systrar som lever tillgängliga kallelseliv mitt i världen? Djupt kontemplativa men ändå med en utsänding att tjäna Herren mitt i bland människorna, så som Birgitta själv gjorde.

Omsider var tiden mogen för syster Aina Maria att få avlägga sina privata löften som Birgittasyster av Guds Närvaro i Biskop Anders Arborelius privata kapell (som faktiskt också är ett Birgittakapell). Efter cirka ett år anslöt ytterligare en kvinna, sr. Inga Maria och vi båda avgav våra löften gemensamt för Biskopen i detta kapell den 4 juni 2021.

Nästa steg i vår historia var när Herren ledde oss att slå ned våra bopålar i Birgittas egen stad Vadstena.

Vårt lilla kloster är inrymt i ett radhus med egen liten trädgård öster om Blåkyrkan. Det var en glädjens dag när Biskop Anders kom och invigde vårt kloster och dess kapell, i närvaro av många gäster, katoliker så väl som protestan-ter. Kapellets namn? S:ta Birgittas kapell.

Vi systrar tilllbringar nu vår tid i mycket bön och forma den speciella rytm som ett klosterliv med kontemplativ-aktiv inriktning innebär. Inte minst att växa in i vad det innebär att helt få tillhöra Gud och tjäna Honom...

Eftersom det är frågan om en helt ny kommunitet känner vi oss lite som pionjärer med allt vad det innebär av möjligheter såväl som utmaningar. Vi har en enda önskan; att Herrens vilja sker och att Hans Namn får ära.