Varmt välkommen till katolska Birgittadagar i  Vadstena 22-23 juli 2024 

Intressanta föredrag och möjlighet till bikt och andlig vägledning i Röd tornet. Se affischen här intill.

Birgittasystrarna av Guds Närvaro

AKTUELLT VÅREN 2024


Studium i Salomos vishet


Fem tisdagar i följd träffas vi för ett gemensamt studium av Visheten så som den kommer till uttryck i Salmos vishet.

Plats: Vadstena bibliotek, salen som kallas Kakelugnen.

Tisdagarna 27/1, 2/2, 6/2, 13/2 och 20/2
Anmälan senast dagen före
på tel 073 949 35 65

Ingen kostnad

Bibelsamkväm


Vi träffas varannan lördag kl. 18:00
jämna veckor för gemenskap,
fika och Bibelstudium.
Plats: 27:ans Frukostsal, Storgatan 27
Anmälan senast dagen före
tel 073 949 35 65

Fastereträtt


med Karmelitbroder P. Clemens Karlsson, OCD. 
Tre föredrag + Mässa + Korsvägsandakt

Plats: Storgatan 27, 27:ans frukostsal
Start   22/3 kl. 18:00
Avslut 23/3 kl. 16:00
Ev. logi ordnas på egen hand.

Kostnad 200 kr
Kvällsthé, frukost och fika ingår
Anmälan senast 15/3
tel 073 949 35 65
eller Sr.ainamaria@yahoo.com

Varmt välkomna!

Korsvägsandakter i Munkträdgården under fastan


Lördagarna 2/3, 9/3 och 16/3 kl 15:00
När väderleken tillåter anordnar vi en traditionell Korsvägsandakt. Vi möts i Munkträdgården vid korsvägsslingan som finns där.
Ingen anmälan behövs.

Nytt datum kommer senare. Reträttdag i den Helige Andes teckenVi fokuserar på Andens nådegåvor och hur den Helige Ande kan ge ledning i den kristnes liv. Vi belyser också den Helige Andes funktion i den Heliga Birgittas kallelseliv.

Lunch bekostas av var och en.
Reträttledare: Sr. Aina Maria
Kostnad: 100 kr
Info: tel 073 949 35 65