Birgittasystrar av Guds Närvaro

Den heliga Mässan & Gudstjänster       firas i vårt kapell: 

Den heliga Mässan

Våren 2024

Onsdag 6 mars kl. 15:00
Fredag 15 mars kl. 13:30

Onsdag 3 april kl. 15:00

Fredag 3 maj kl. 15:00
Torsdag 23 maj ca. kl. 12:00

Onsdag 5 juni kl. 15:00

Önskar du delta i Mässan vänligen hör av dig innan.
         Varmt välkommen

Tillbedjan

Våren 2024

Tillbedjan av Altarets allra heligaste sakrament
Onsdagar kl. 20:30

Vänligen hör av dig innan om du önskar delta.

           Varmt välkommen

Tideböner m.m.

Våren 2024

07:15 Lectio Divina

08.00 Matutin & Laudes
12.00 Sext

18.15 Vesper
20:30 Inre bön
21.00 Kompletorium

Önskar du delta vänligen hör av dig innan.
Med reservation för ändring av tider.