Min Kärlek är korsfäst


Den heliga Birgittas stora kärlek till den Korsfäste Herrens Jesus Kristus är ett av de
utmärkande dragen i hennes spiritualitet

I många av de uppenbarelser som finns nedtecknade efter henne, framträder den innerliga kärlek till den Korsfäste. Hennes texter är gripande och lämpar sig väl för andakt och bön.

En högt älskad devotion som tillskrivits den heliga Birgitta är De femton bönerna till den lidande Kristus.
Otaliga är de som när de bett dessa böner under den föreskrivna tidsrymden fått mäktiga bönesvar. De finns utgivna på en mängd olika språk.
En annan devotion heter 
Den heliga Birgittas sju Fader vår till Jesu heliga blods ära. 

Ytterligare andakter finns i boken Det andliga livets fördjupning med den heliga Birgitta - Birgittinska andakter, betraktelser, lovprisningar & meditationer som du kan beställa genom oss.