En ny kommunitet i den Birgittinska familjen


I Sveriges andliga centrum - Vadstena - finns en ny liten kommunitet. Kardinal Anders Arborelius välsignade klostrets kapell - S:ta Birgittas kapell lördagen den 18 juni 2022. Vår spiritualitet är inspirerad av den heliga Birgittas dynamiska kallelseliv med en kontemplativ-aktiv inriktning.
Vår mission är att likt henne, leva medvetet i Guds Närvaro
i ständig förbön och i aktiv tjänst för alla människors frälsning.