Birgittinskt Prästsällskap                                              

Vi bärs av ett hopp om att Sverige efter århundrandens uppehåll ska få tillbaka Birgittinska präster. Kanske i en form av ett Birgittinskt Prästsällskap? I ett Prästsällskap kan man fortfarande vare stationerad i en Stiftstjänst var som helst i landet. Men definitivt vara buren av ett genuint Birgittinskt patos för själarnas frälsning, Vi tänker att en Birgittinsk präst i själ och hjärta älskar Kyrkan och verkar modigt för hennes helighet. För de heliga sakramentens vördnadsfulla hand-havande. För en predikoförkunnelse som bärs upp av nitälskan för själarnas helgelse. Vi ser för vår inre blick modiga präster som vågar predika omvändelse men som också samtidigt är besjälad av kärlek till sina får. Som vågar stå upp mot tidens anda och säga sanningen. Vi tror att den heliga Birgittas andliga arv, hennes budskap och hennes vision om en ny, frisk och fruktbar vingård har en roll att spela i denna tid. Vi tror att vi systrar behöver er präster för att visionen som Herren gav Birgitta ska få fullkomnas. Att tjäna Herren tillsammans för själarnas räddning, att söka den Helige Andes ledning i allt vi gör. Att beredvilligt ge oss själva i tjänst för den Herre och den Kyrka vi älskar av hela hjärtat.
    I ett Prästsällskap finns också samhörighet, vänskap, brinnande trosövertygelse, ett gemensamt mål samtidigt som var och en tjänar i enlighet med de särskilda nådegåvor han fått av den Helige Ande. Vi tror också att det ännu finns mycket att göra på undervisningens område vad gäller vår kristna tro, då så många i vårt land inte längre förstår de djupa, andliga mysterier som är tänkta att leda människan till verkligt nära gemenskap med Gud. Nu ropar hela Skapelsen som i födslovåndor efter att Guds söner och döttrar skall träda fram – ni präster har en helt omistlig roll i detta skeende, det är vår övertygelse.
     Om du är Katolsk präst och erfar en djupare kallelse i kallelsen så att säga, så ta gärna kontakt med oss, så kan vi berätta mer.
Allt till Herren och Hans Moders ära.